Jette Benn

Jette Benn er cand.pæd. i ernæring og biokemi, lektor, ph.d. på Institut for Uddanelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og medlem af Forskningsprogrammet for Miljø- og sundhedspædagogik. Hun er uddannet som husholdningslærer og har et-årig efteruddannelse i ernæring og diætetik. Jette Benn har undervist på området husholdning, hjemkundskab, mad, forbrug og sundhed fra grundskoleniveau til kandidatuddannelser. Hun har især interesseret sig for børn og unges møde med mad i skolen som eksempel på den private settings møde med den offentlige og er optaget af begrebet praktisk klogskab og didaktiske overvejelser i relation hertil.