John T. Lauridsen

(født 1951), dr.phil. i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

John T. Lauridsen er forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek og bl.a. medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. Han har udgivet adskillige bøger og artikler om bl.a. 1600-tallets historie og besættelsestiden i Danmark og har været initiativtager til forskellige forskningsprojekter. Medredaktør af Gads to leksika om dansk besættelsestid.