Kirsten Dreyer

Cand.phil. Kirsten Dreyer har en lang række brevudgaver bag sig.

Om Kirsten Dreyer

I 1993-94 udgav Kirsten Dreyer Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech og med H.C. Andersens brevveksling med Lucie & B.S. Ingemann i 1997-98 indledte hun udgivelsen af H.C. Andersen-korrespondancer, der bl.a. omfatter hans brevveksling med Jonas Collin d.y., Signe Læssøe og Henriette Scavenius. Hun har også udarbejdet H.C. Andersen. En brevbiografi 1805-1875. Endvidere har hun skrevet en lang række artikler om Kamma Rahbek og H.C. Andersen.