Kirsten Sørensen

Bibliotekar. Forfatter til Dansen i spejlet.

Om Kirsten Sørensen

Ansat som bibliotekar ved Gentofte Bibliotekerne
1965-2004. Har udført forskelligt
registrantarbejde, bl.a. ajourført børnebogs -
forfatteres bibliografier for Dansk BiblioteksCenter.
Hun har stået for udarbejdelsen
af databasen til John R. Johnsen-samlingen
2007-2012 og opbygningen af samlingens
registrant.

About Kirsten Sørensen

Librarian at the Gentofte Libraries, 1965-2004.
An experienced indexer, Kirsten Sørensen
brought up to date the bibliographies of children’s
authors for the Danish Library Centre
(DBC). She compiled the database containing
the John R. Johnsen Collection 2007-2012, as
well as the collection’s index.