Kit Brohom

Kit Broholm: f. 1952, cand. mag i historie og samfundsfag, MPH. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, dansk counterpart i WHO, repræsentant for Danmark i EU's National Commitee on Alcohol, repræsentant for Danmark i arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd. Har arbejdet i 19 år med alkoholforebyggelse i Sundhedsstyrelsen, bl.a. med projektet vedr. alkoholpolitik i 20 kommuner, Nationalt projekt vedr. børn i familier med alkoholproblemer, Kvalitet i alkoholbehandling, vejledning til almen praksis, alkoholkampagner mv.