Lisbeth Villemoes Sørensen

Læs mere

Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Ansat som forsknings- og udviklingsergoterapeut på Rigshopitalet. Ekstern underviser ved Ergoterapeutuddannelsen, University College Sjælland og cand.scient.san.-uddannelsen på Københavns Universitet. Har tidligere været forskningsassistent på projektet Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker. Hvordan gøres det bedst muligt?”, ved Københavns Universitet og projektkoordinator på projektet "Danish Alzheimer Intervention Study",  som foregik på Rigshospitalet.