Lise Randrup Jensen

Om Lise Randrup Jensen

Lise Randrup Jensen er logopæd og lektor i audiologopædi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun også underviser og forsker i sproglige følger efter hjerneskade. Lise Randrup Jensen har i adskillige år tidligere arbejdet som logopæd ved Center for Hjerneskade, hvor hun fortsat har en forskningsmæssig tilknytning. Lise Randrup Jensen arbejder med problemstillinger, som vedrører logopædisk genoptræning af afasiramte personer. Lise Randrup Jensen har især arbejdet med træning af sprogfunktionen ud fra en kognitiv neuropsykologisk tilgang med logopædisk testtagning belyst ud fra et interaktionelt perspektiv og med rehabiliteringsformer, som har til formål at støtte afasiramte personer i deres aktive sociale liv og arbejdsliv.