Lone Grøn

Lone Grøn er antropolog, ph.d. samt senior projektleder i Dansk Sundhedsinstitut. Lone Grøn har forsket i patientperspektiver på forebyggelse, kronisk sygdom og egenomsorg samt i det nære sundhedsvæsen (patientuddannelser, almen praksis). Lone Grøn har ganske særligt arbejdet med betydningen af henholdsvis en klinisk og en hverdagskontekst for adfærdsændringer med henblik på at forstå sameksistensen af medicinske og bredere humanistiske og moralske rationaler i arbejdet med livsstilsforandring og sundhedsfremme.