Lone Hougaard

Om Lone Hougaard

Lone Hougaard er ansat som vicerektor ved UC Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Hun er uddannet sygeplejerske fra 1976, har sygeplejefaglig diplomeksamen fra 1992 og er cand.cur. fra 1996. Hougaard har erfaring som sygeplejerske, vejleder og leder fra klinisk praksis. Hun har fungeret som projektleder ved flere udviklingsprojekter, og hun er forfatter til flere artikler og lærebogsafsnit om sygepleje, undervisning og uddannelsesplanlægning.