Lone L. Hansen

Om Lone L. Hansen

Lone L. Hansen er advokat og ph.d. stipendiat. Hun forsker og underviser ved Aalborg Universitet og har i en årrække virket som advokat med særlig vægt på ansættelsesretlige sager.