Marie Lavesen

Marie Lavesen er sygeplejerske ansat i Lunge - og Infektionsmedicinsk Afdeling, Hillerød Hospital. Hun er master i sundhedspædagogik og arbejder med Forløbsprogramet for KOL bl.a. som projektleder på forskellige interne og tværsektorielle projekter omkring mennesker med KOL. Marie Lavesen har deltaget i udarbejdelsen af Sygdomsspecifik Patientuddannelse for KOL i Region Hovedstaden herunder beskrivelse af det sundhedspædagogiske grundlag, og hun underviser på efterfølgende kompetenceudviklingskurser for sunhedsprofessionelle. Marie Lavesen er derudover patientrådgiver i Danmarks Lungeforening.