Marie Louise Jespersen

er uddannet ergoterapeut

Læs mere

Marie Louise Jespersen har arbejdet i primær sektor som sagsbehandler på hjælpemiddelområdet og som leder af dagcenter to forskellige steder. Hun har tidligere undervist på beskæftigelsesvejlederskole før hendes ansættelse på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg fra 1995. Her underviser Marie Louise Jespersen på alle niveauer.