Mette Ludvigsen

er uddannet sygeplejerske i 1998 og cand. mag. i psykologi og kulturstudier fra RUC i 2004.

Læs mere

Mette Ludvigsen har ti års erfaring inden for omsorgsarbejde i primær sektor og på somatisk – og psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital. Hun har undervist i sundhedsfag, pædagogik med psykologi og kommunikation på Social- og sundhedsskolen København og på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU. Hun har været ansat på Social- og sundhedsskolen København siden 2005, først som underviser og siden 2007 som fastholdelseskonsulent.