Ole Frantzen

Ole Frantzen (født 1947) er cand.phil i historie og direktør for Statens Forsvarshistoriske Museum.

Ole Frantzen

Ole L. Frantzen har i en årrække beskæftiget sig med militærhistorie, og er forfatter til blandt andet Den danske hær i napoleonstiden 1801-1814 (s.m. Hans Christian Wolter m.fl., 1992) og Danmark i krig (s.m. Hans Christian Bjerg, 2005) Ole L. Frantzen er har redigeret Danmarks krigshistorie 700-2010, og biddraget til bogens afnit om perioden 1814-1870.