Ove Dehlin

Om Ove Dehlin

Ove Dehlin er overlæge ved geriatrisk afdeling på Skånes universitetssjukhus Lund samt professor i geriatri ved Lunds Universitet.