Peter Berliner

Om Peter Berliner

Peter Berliner (f. 1955) er lektor i psykologi ved Københavns Universitet. Han har brede erfaringer som klinisk psykolog, supervisor og underviser på kurser om voldsforebyggelse. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds arbejdsgruppe om forebyggelse af vold mod sagsbehandlere samt af initiativgruppen i Center for Konfliktløsning.