Peter Matzen

Peter Matzen er overlæge, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi, Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Adjungeret professor i evidensbaseret sundhedsfaglig praksis ved Syddansk Universitet.

Email: peter.matzen@hvh.regionh.dk