Peter Stoltz

Om Peter Stoltz

Peter Stoltz er sygeplejerske, doktorand og arbejder som universitetsadjunkt ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle. Han har bl.a. arbejdet ved thoraxkirurgisk klinik og på røntgenafdelingen. I sommeren 2002 begyndte han at arbejde på det daværende center for evidensbaseret sygepleje ved Malmö Högskola. Her foregik et systematisk litteraturstudie om støtte til ældres pårørende, hvilket i dag danner grundlag for Peters forskningsområde.