Pia Inge Bille

er uddannet cand.techn.soc. (teknologisk samfundsvidenskabelig planlægger) fra RUC i 1986. Hun fortsatte på RUC som underviser og forsker med fokus på brugernes involvering i planlægning på det sociale område.

Læs mere

Pia Inge Bille har siden 1990 i forskellige sammenhænge arbejdet med planlægning, undervisning og konsulentopgaver. Hun arbejder i dag som chefkonsulent på det specialiserede socialområde i Region Sjælland og underviser på Professionshøjskolen UCC (University College Capital) i diplomuddannelse i socialpsykiatri. Har siden 2000 været tilknyttet Videnscenter for Socialpsykiatri senest for udvikling af et e-læringsprogram om pædagogiske handleplaner i socialpsykiatrien.