Poul Christian Matthiessen

Poul Christian Matthiessen

Poul Christian Matthiessen, f. 1933, var professor i demografi ved Københavns Universitet 1971-95 og har skrevet en række bøger om demografiske forhold.

Om Poul Christian Matthiessen

I 1989 blev Poul Christian Matthiessen medlem af direktionen for Carlsbergfondet og i 1993 formand for Carlsbergfondet og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S. Han trådte tilbage i 2003.