Preben U. Pedersen

Om Preben U. Pedersen

Preben U. Pedersen er sygeplejerske, videreuddannet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole og Hälsovårdhogskolan i Gøteborg, studieophold ved flere udenlandske universiteter. Ph.d. på en afhandling om ernæring "Stimulation til øget kostforplejning - effekten af at medinddrage patienter over 65 år i egen kostforplejning" gennemført ved Syddansk Universitet. Klinisk erfaring fra både primær og sekundær sundhedstjeneste. Mangeårig konsulent inden for landsdækkende ernærings- og kvalitetsudviklingsprojekter i både primær og sekundær sundhedssektor. Deltaget med videnskabelige indlæg ved national og internationale konferencer. Underviser inden for ernæring, rehabilitering, kvalitetsudvikling og forskning på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau til tværfaglige teams. Har publiceret faglige og videnskabelige artikler i både internationale og nationale sundhedsfaglige tidsskrifter, lærebogskapitler samt kontinuerlig præsentation af udenlandske forskningsresultater i tidsskrift for sygeplejersker. Bestyrelsesmedlem i "Dansk Selskab for Klinisk Ernæring". Referee-bedømmer ved både danske og internationale fagtidsskrifter. Udpeget som medlem af International Councils of Nurses ekspert panel inden for klinisk forskning. Lektor ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab.