Randi Henriksen

er uddannet sygeplejerske i 1993. I 2006 tog Randi Henriksen diplomuddannelse som kontinenssygeplejerske.

Læs mere

Randi Henriksen har været ansat på hjertemedicinske afdelinger, ortopæd- og organkirurgiske afdelinger, sidstnævnte med få sengepladser med speciale i urologi.
Hun har været ekstern underviser på sygeplejeskolen i hjertemedicin samt på Social- og sundhedsskole om døden. Hun har været ansat 9 år som primærsygeplejerske.
Efter sin diplomuddannelse har Randi Henriksen fungeret som primus motor i at systematisere udredningen, plejen og behandlingen af inkontinente borgere i en kommune til 2009.
Randi Henriksen har siden juli 2009 været ansat som assisterende områdeleder i en anden kommune, hvor hun også er tovholder på inkontinensområdet i hele kommunen.