Stinne Glasdam

Stinne Glasdam er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.

Om Stinne Glasdam

Stinne Glasdam er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som lektor ved Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lunds Universitet, hvor hun har ansvaret for specialistsygeplejerskeuddannelsen inden for kræftsygepleje. Hun underviser og forsker primært i sociologiske aspekter inden for kræft- og ældreområdet samt i kvalitative forskningsmetoder.
Glasdam har gennem årene redigeret og skrevet en række lærebøger primært til professionsbachelorstuderende inden for sundhedsområdet og senest også inden for lærer- og pædagogområdet. Hun har endvidere skrevet adskillige videnskabelige og populærvidenskabelige artikler inden for områderne sociologisk onkologi, sociologisk gerontologi, sygeplejes historie, etik og forskningsmetoder.