Susanne H. Knudsen

Susanne H. Knudsen

Susanne H. Knudsen

Susanne H. Knudsen (f. 1972) er cand. mag. i tysk/internationale studier og medievidenskab ved Aalborg Universitet. Hun har siden 2002 arbejdet som journalist og er i dag freelancer for aviser, magasiner og ugeblade og tilknyttet Aalborg Universitet som journalist.