Sygeplejebogen

Sygeplejebogen

Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget skrevet af mere end 80 forfattere, der belyser sygeplejens kundskabsgrundlag fra forskellige perspektiver og anskueliggør fagets mange facetter.

Læs mere

Sygeplejebogen består af fire bind:

  •     Sygeplejerske • patient •  relation (1)
  •     Grundlæggende behov (2)
  •     Teori og metode (3)
  •     Klinisk sygepleje (4)


Sygeplejebogens to første bind, Sygeplejerske, patient og relation og Grundlæggende behov, indeholder viden, der er nødvendig, når sygeplejestuderende tidligt i studiet skal tilegne sig forståelse af, hvad sygepleje er og hvad grundlæggende sygeplejehandlinger består i. De to sidste bind, Teori og metode samt Klinisk sygepleje indeholder viden om mere komplekse teorier og metoder i sygeplejen, som er aktuelle gennem hele uddannelsen, herunder den komplekse sygepleje til patienter med specifikke sygdomme.
Alle fire bind af Sygeplejebogen er baseret på den bedste tilgængelige viden fra teorigrundlaget for sygepleje og fra forskning.

Læs mere om hvert enkelt bind her:

Sygeplejebogen 1

Sygeplejebogen 2

Sygeplejebogen 3

Sygeplejebogen 4

Sygeplejebogen

Pris: 0,00 kr.

Sygeplejebogen 1 og Sygeplejebogen 2 er redigeret af Marianne Hjortsø

Sygeplejebogen 3 og Sygeplejeboge 4 er redigeret af Birthe Kamp Nielsen