Thea Kronborg

Thea Kronborg: f. 1976, cand.san.publ., sundhedskonsulent i Folkesundhed København, Københavns Kommune. Har arbejdet med tobaksforebyggelse i fire år på nationalt plan via Sund By Netværket samt på lokalt plan i Københavns Kommune.