Thomas Hanberg Sørensen

Thomas Hanberg Sørensen, født 1968, er ansat i Kvalitetsenheden på Århus Universitetshospital Skejby.

Om Thomas H. Sørensen


Thomas Hanberg sørensen har gennem flere år har arbejdet som projektleder, bl.a. for en række større hospitalsbyggerier.

Thomas Hanberg Sørensen er uddannet cand.mag. Han har igennem flere år undervist i projektledelse på bl.a. diplomuddannelserne i sundhedsvæsenet og på kurser i forskellige faglige sektorer.