Thorkild Thorsen

Thorkild Thorsen er kultursociolog, fil.dr., seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Email: tt@gpract.ku.dk