Ulla Houborg

Ulla Houborg, f. 1953, er uddannet sygeplejerske 1981, og har taget en Sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske 1990

Om Ulla Houborg

Ulla Houborg er Systemisk konsulent 2009 (en 1-arig uddannelse for psykologer og andre akademikere). Master i sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet 2003. Lektor ved Sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelser, Professionshøjskolen Metropol, sundhedsplejerskeuddannelsen. Hendes undervisningsområder er: sundhedspædagogisk teori og metode. Hun er projektleder på sundhedspædagogik-delen af projektet "Nye roller og opgaver i forældrekontakten" ved Børneafsnittet Glostrup 2004‑05