Zenta Kirstejn Frerks

er uddannet ergoterapeut med en videreuddannelse i KRAP (kognitiv ressourcefokuserende anerkendende pædagogik).

Læs mere

Zenta Kirstejn Frerks har arbejdet med miljøterapi i bostøtte og døgntilbud med unge og voksne med ASF (Autismespektrum-forstyrrelser) og ADHD. Hun har været ansat på Sosu-skolen i Århus, hvor hun underviste både hjælpere og social- og sundhedsassistenter i aktivitetsfag, arbejdsfysiologi og motion. Zenta Kirstejn Frerks er nu ansat som adjunkt ved VIA i Århus på ergoterapeutuddannelsen.