Ana María Mora-Márquez

Ana María Mora-Márquez er lektor i filosofi ved Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg Universitet