Carsten Thau

Carsten Thau, f. 1947, er professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole.

Om Carsten Thau

Carsten Thau har skrevet artikler og bøger om bl.a. arkitektur, design og byhistorie, bl.a. Arne Jacobsen (sammen med Kjeld Vindum, 1998), Arkitektur og filosofi (2006) og Arkitekturen som tidsmaskine (2010).