Claus Barrett Christiansen

Om Claus Barrett Christiansen

Claus Barrett Christiansen er partner ved Bech-Bruun advokatfirma og
har mere end 20 års erfaring med immaterielret, proces og markedsføringsret.
Claus har møderet for Højesteret og har ført et stort antal sager for
blandt andet Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret. Herudover
er Claus medlem af Bech-Bruun Chinese Desk og har igennem en årrække
arbejdet med kinesisk immaterialret og rådgivet danske virksomheder i relation
til Kina.

Sideløbende har Claus i 14 år undervist på Aarhus Universitet i blandt
andet Markedsret, Markedsføringsret, Ophavsret, International Copyright
og International Trademarks Law. Claus sidder i DI’s udvalg for e-handel,
Danske Advokaters IP-udvalg og Patent- og Varemærkestyrelsens Ekspertgruppe
for varemærker.

Claus er forfatter til en lang række artikler om immaterialret og medforfatter
til International Design Law, kommenteret Design Regulation og
kommenteret Trademarks Regulation.