Eva  Schmidt

Eva Schmidt

(f. 1956) er museumsinspektør ved Moesgård Museum, afdeling Odder Museum med ansvar for det lokalhistoriske arkiv, hvor hun var leder 1990-2010.