Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard, mag.art. i kunsthistorie. Har bl.a. været redaktør på Weilbachs Kunstnerleksikon (1990-95), lektor på Danmarks Biblioteksskole (1995-98) og museumsinspektør og forsknings- og formidlingschef på Arbejdermuseet (1998- 2013).

Om Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard er forfatter til en lang række artikler og bøger om dansk kunst, fortrinsvis om mellemkrigstiden, herunder Tidlig modernisme (Ny dansk Kunsthistorie bd. 6), 1994, Dansk skulptur i 125 år, 1996 (s.m. Mikkel Bogh og Flemming Friborg) og biografien Anton Hansen. Mellemkrigstidens sorte satiriker, 2001.