Hanne Weywardt

Om Hanne Weywardt

Hanne Weywardt er partner i og medejer af NJORD Law Firm, som håndterer alle erhvervsrelaterede specialer, men navnlig har markeret sig via sin afdeling for immaterialret.
Hanne har beskæftiget sig med erhvervslivets retsforhold gennem hele sin karriere og med immaterialret i bred forstand i snart 20 år. Hendes erfaring indbefatter rådgivning vedrørende patentretlige og andre teknisk
baserede rettigheder, varemærker, designs, ophavsret og markedsføringsret,
herunder hele paletten fra rettighedernes stiftelse til håndhævelse og
kontraktforhold. Hendes klienter tæller en lang række af verdens stærkeste
brands. Hanne er fremhævet i såvel Chambers Europe som Chambers Global
Guide.

Hanne har tidligere arbejdet i erhvervslivet som chef for immaterialretsafdelingen i juridisk afdeling i det daværende Skandinavisk Tobakskompagni A/S i mere end 5 år, hvilket gav hende en værdifuld indsigt i
håndteringen af IP-problematikker i hverdagen i en international produktionsvirksomhed både på det praktiske, ledelsesmæssige og strategiske
plan.

Hanne fører løbende retssager, har møderet for Højesteret, hvor hun hidtil er ubesejret, og er medlem af Højesteretsskranken. Hun er medlem af bestyrelsen for det internationale netværk MARQUES (The Association of European Trademark Owners) og næstformand for Foreningen til bekæmpelse af Produktpirateri, DACG.

Hanne og NJORD Law Firm har siden indførelsen af EU’s toldkontrol
med varemærkeforfalskede varer håndteret et meget stort antal sager om
tilbageholdelse af varer i tolden og har dermed et enestående førstehåndskendskab til juraen såvel som sagernes praktiske håndtering, som baggrund for at medvirke til denne bog netop på dette område.