Helle Ravn  og Peter Dragsbo

Helle Ravn og Peter Dragsbo

Helle Ravn (f. 1946) er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum. Peter Dragsbo (f. 1948) er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.