Jakob Krag Nielsen

Om Jakob Krag Nielsen

Jakob Krag Nielsen, partner i Rønne & Lundgren; født 1972; cand.jur. fra Aarhus Universitet 1998; LL.M. fra University of Exeter 1998; HD i organisation og innovation fra CBS 2003.

Jakob Krag Nielsen arbejder ligeligt med etablering, kommercialisering og håndhævelse af IP-rettigheder, herunder (i) etablering og vedligeholdelse af porteføljer af IP-rettigheder, (ii) forhandling og udarbejdelse af samtlige former for IP-aftaler, eksempelvis overdragelsesaftaler, techtrans-aftaler, forsknings- og udviklingsaftaler samt licensaftaler, og (iii) håndtering af alle typer tvister med relation til IP eller markedsføringsloven, herunder forbuds-, bevissikrings- og ugyldighedssager samt retshåndhævelsesprogrammer (parallelimport og anti-counterfeit).

Jakob Krag Nielsen er både i og uden for Danmark hyppigt anvendt som foredragsholder og underviser fast på blandt andet på DIFI’s kurser.

Jakob Krag Nielsens tillidshverv omfatter blandt andet medlemskab af Council of Bars and Law Societies of Europe’s (CCBE) fokusgruppe for patenter, Advokatrådets IP-ekspertpanel, Danske Advokaters IP-fagudvalg samt flere af Patent- og Varemærkestyrelsens paneler.