Jakob Pade Frederiksen

Om Jakob Pade Frederiksen

Jakob Pade Frederiksen er europæisk patentagent, civilingeniør og partner i Inspicos A/S samt sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten. Han rådgiver en række danske og internationale industrivirksomheder, herunder flere C20-selskaber, på hvis vegne han blandt andet har varetaget et stort antal indsigelses- og appelsager ved Den Europæiske Patentmyndighed, EPO.Derudover har han fungeret som skønsmand i patentretssager ved Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Højesteret. 

Jakob har en teknisk baggrund som civilingeniør med speciale i væskeo gasdynamik og arbejder især med patentsager inden for områderne vedvarende energi, medikoteknik, procesanlæg, styresystemer og software.

Han har i mere end 10 år undervist i patentindsigelser ved universitetet i
Strasbourg og på kurser hos EPO i München og Haag. Med henblik på at
opnå møderet for UPC har Jakob gennemført det etårige CEIPI/epi Litigation
Course i Frankrig. Han er udpeget som “IP Star” af det britiske tidsskrift
Managing Intellectual Property og er listet i “IAM 1000 – The World’s
Leading Patent Practitioners”.