Janne Glæsel

Om Janne Glæsel

Janne Glæsel er partner i Gorrissen Federspiel og gennem mere end 25 år specialiseret inden for immaterialret med fokus på varemærkeret, ophavsret, domænenavne og markedsføringsret. Hun har betydelig erfaring med retssagsførelse inden for området, herunder forbudssager og retssager særlig for Sø- og Handelsretten og for Højesteret, men derudover også for administrative klageorganer. Endvidere har hun erfaring med at føre tvister for EU-domstolssystemet, senest om forståelsen af varemærkelovens ond tros-begreb og om beskyttelse af 3D-varemærker.

Janne har tillige som autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret siden 1997 arbejdet med generationsskifte, herunder dødsboskifte, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter – et område, som hun varetager sammen med et specialiseret team af medarbejdere. Derigennem har hun praktisk erfaring som bobestyrer i dødsboer, hvor aktiverne har bestået af immaterielle aktiver.
Janne rådgiver endelig inden for persondataretten, herunder international overførsel af persondata.

Janne er forfatter af diverse artikler og publikationer om markedsføringsret, persondata, varemærker og ophavsret, herunder:

“Webcast af generalforsamlinger – en krænkelse eller god Corporate Governance?” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013 s. 259 ff.
“Formidling af skiftereformen “ i Festskrift til Taksøe-Jensen, Finn af 19. maj 1999: Generationsskifte i ret og praksis.
“The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker” i Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, vol 7, nr. 10.
“Copyright Litigation” second edition 2015 – European Lawyer, Thomson Reuters.

Løbende bidragsyder til tidsskriftet “Lov og Data” for Danmark.

Janne er formand for Non-Traditional Marks Committee under International Trademark Association (INTA), der arbejder for at fremme beskyttelse af ikke-traditionelle varemærker, såsom farve, lyd m.fl. Hun har også gennem dette arbejde international erfaring og berøringsflade.

Derudover er Janne bestyrelsesformand for Københavns Zoologiske Have, næstformand i Datarådet, medlem af bestyrelsen i en række almennyttige fonde, af DIFO’s juridiske panel, tidligere bestyrelsesmedlem i DIFO og DK Hostmaster A/S og deltager i Patent- og Varemærkestyrelsens ekspertpanel.