Jens Henrik Koudal

Jens Henrik Koudal

Jens Henrik Koudal seniorforsker, dr.phil., ved Dansk Folkemindesamling ved Nationalbiblioteket.