Jeppe Brinck-Jensen

Om Jeppe Brinck-Jensen

Jeppe Brinck-Jensen, partner i ACCURA Advokatpartnerselskab; født 1972; cand. jur. fra Århus Universitet 1997; advokat 2001; LL.M. fra King’s  College i London 1998, møderet for landsretten 2007.

Jeppe Brinck-Jensen er partner i ACCURA’s Afdeling for Immaterialret (IPR) & Teknologi. Han yder blandt andet rådgivning inden for patent- og  varemærkeret, markedsføringsret og designret. Derudover har han særlig  ekspertise vedrørende teknologioverførsel samt forsknings- og udviklingsaftaler.

Jeppe Brinck-Jensen beskæftiger sig herudover med retssager og voldgiftssager om immaterialretlige problemstillinger. Han har desuden særlig  erfaring i at rådgive medicinal- og biotekindustrien.

Jeppe Brinck-Jensen har i en lang årrække undervist patentagenter i patentret, retssagsbehandling og IPR-kontrakter arrangeret af Dansk Forening  for Immaterialret (CDPA). Han har derudover i en årrække undervist  på kurser for Advokatsamfundet. Han har tidligere været ekstern lektor på  Københavns Universitet.  Jeppe Brinck-Jensen er medlem af række foreninger, herunder Foreningen  Industriel Retsbeskyttelse (FIR) og European Patent Lawyer’s Association  (EPLAW).

Jeppe Brinck-Jensen har skrevet en række artikler om immaterialretlige emner i blandt andet NIR og Dansk Biotek.