Johan Løje

Om Johan Løje

Johan Løje, partner i Sandel, Løje & Partnere; født 1963; cand. jur. fra Københavns Universitet 1988; advokat 1991; LL M fra University of San Diego,  School of Law 1992; møderet for Højesteret 1997. Medlem af Højesteretsskranken.  Han har tidligere blandt andet arbejdet for Philip & Partnere advokatfirma  og Zacco Danmark.

Johan Løje har mere end 20 års erfaring inden for behandling af varemærke- og designansøgninger og retssager på disse områder, ligesom han  også rådgiver og fører retssager om patentspørgsmål. Han er en erfaren  procedør og giver ofte møde for Højesteret i sådanne sager: Han har tillige  givet møde for EF-domstolen.   

Johan Løje er en efterspurgt foredragsholder og underviser i immaterialret og internationale forhold. Han har flere gange været udpeget som  IP-ekspert af EU-Kommissionen, og har i egenskab heraf blandt andet undervist  kinesiske højesteretsdommere i immaterialret og ledelsen af det  kinesiske AIC i håndhævelse af god markedsføringsskik. Han er tillige ekstern  lektor på Københavns Universitet i videregående markedsret og underviser  på flere designskoler i immaterialret.

Johan Løje rådgiver Danske Designere, og er det danske medlem af den internationale organisation af reklameadvokater Global Advertising  Lawyers  Alliance. Han er tillige medlem af en række internationale organisationer  inden for IP-ret, herunder ECTA, INTA, LES International og  AIPPI.

 Johan Løje sidder i flere bestyrelser og er formand for bestyrelsen i  OneCollection A/S, medlem af bestyrelsen i WWF Verdensnaturfonden og  medlem af det rådgivende udvalg ved CESEL (Center for European Studies  on Economic Law – Københavns Universitet.

Johan Løje udfører pro bono arbejde for flere velgørende organisation, blandt andre WWF International, Care Danmark og Red Barnet.