John Hyrup Jensen

er uddannet socialrådgiver og voksenunderviser fra CVU Sønderjylland. Han har 9 års erfaring inden for socialt arbejde i primærsektoren samt i staten i Dansk Flygtningehjælp.

Om John Hyrup Jensen

John Hyrup Jensen har siden 1994 undervist i social- og samfundsfag på trin 1 og 2 samt pædagogik og psykologi på Social- og Sundhedsskolen Syd. Han har desuden været uddannelseskonsulent i Sønderjyllands amt på sosu-området, og har tidligere været ansat i Det Faglige Udvalg for Pædagogisk Assistent og Social- og Sundhedsuddannelsen (PASS). Her har han været med til at implementere EUD-reformen og til at udforme uddannelsesordninger for social- og sundhedsuddannelsen.