Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Om Kenneth Kvistgaard-Aaholm

Kenneth Kvistgaard-Aaholm, partner i Gorrissen Federspiel; født 1975; cand.jur. fra Aarhus Universitet 2001; advokat 2006; LL.M. fra King’s College London 2004; Møderet for Landsret 2008.

Som partner i Gorrissen Federspiels IP & Technology afdeling rådgiver   Kenneth Kvistgaard-Aaholm særligt teknologitunge danske og internationale   virksomheder med fokus på alle aspekter af patentret. Han har ud over   varetagelse af immaterialretstvister for danske domstole endvidere bistået   en lang række danske virksomheder med koordinering af patenttvister og   tvister vedrørende andre immaterielle rettigheder i store dele af verden.

Herudover rådgiver han om andre immaterialretlige forhold, herunder IPstrategier, og om sager i krydsfeltet mellem immaterialret og konkurrenceret.

Kenneth Kvistgaard-Aaholm har siden 2007 undervist i faget Markedsret,   der omfatter konkurrenceret, immaterialret og markedsføringsret, på   Aarhus Universitet, og underviser ligeledes på Dansk Institut For Immaterialretsuddannelses   kurser i samspillet mellem immaterialret og konkurrenceret.   Han har også tidligere undervist på Advokatuddannelsen i immaterialret,   og holder ofte foredrag om immaterialretlige forhold.

Kenneth Kvistgaard-Aaholm er endvidere forfatter til en række artikler   og andre publikationer, herunder kapitlet “Expanding IP Strategies in   a Globalized World” i bogen “IP Client Strategies in the EU” og blandt de   seneste kapitlet om Danmark i bogen “Patent Litigation”. 

Kenneth Kvistgaard-Aaholm er medlem af flere foreninger, herunder Licensing Excutive Society (LES), International Trademark Association   (INTA), Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR), International Association   for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) og IPR Nord.