This page contains the following errors:

error on line 1 at column 263: xmlParseEntityRef: no name

Below is a rendering of the page up to the first error.

Knud Wallberg

Om Knud Wallberg

Knud Wallberg er advokat og har arbejdet med immaterialret siden 1990. Han var fra 1990-2000 ansat i Patent- og Varemærkestyrelsen og var i syv år  leder af styrelsens varemærke- og designafdeling.

Knud Wallberg er forfatter til bogen Varemærkeret, som er den kommenterede  udgave af den danske varemærkelov, samt medforfatter til lærebogen  Grundlæggende Immaterialret.

Knud Wallberg har siden 1. april 2012 sideløbende arbejdet som ph.d. stipendiat ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Af øvrige hverv  kan nævnes, at han er sagkyndigt medlem af Ankenævnet for Patenter og  Varemærker og af Klagenævnet for Domænenavn samt at han er “Panelist”  hos WIPO (World Intellectual Property Organisation) og CAC (Czech Arbitration  Court) og træffer som sådan afgørelser om uberettigede registreringer  af domænenavne under topdomænerne .com, .eu, .m.fl.