Kristian Henningsson

Om Kristian Henningsson

Kristian Henningsson er patentrådgiver i HØIBERG A/S – et patent- og varemærkebureau, der rådgiver om immaterielle rettigheder (IPR), herunder patenter, varemærker og design, innovation management, teknologioverførsel og inden for alle tekniske områder.

Kristian Henningsson rådgiver om patenter, herunder blandt andet udarbejdelse og behandling af patentansøgninger og indsigelser, patenterbarhedsanalyser og vurdering af krænkelse og gyldighed af patenter.

Han har en cand.scient. (MSc) i elektroteknik fra Lunds Universitet og bred erfaring fra flere store internationale virksomheder inden for telekommunikation og halvledere. Kristian er i gang med sidste semester på et masterprogram (LLM) i immaterialret på Edinburgh Law School, University of Edinburgh, der forventes færdiggjort sommeren 2015.