Lisbet Andersen

Om Lisbet Andersen

Lisbet Andersen, Head of Trademarks, Bech-Bruun. Lisbet Andersen er HD i Udenrigshandel fra CBS – Handelshøjskolen i 1990 og cand. jur. fra  Københavns Universitet i 1994. Hun fik bestalling som advokat i 1997 og  møderet for Højesteret i 2012.

Lisbet Andersens hovedarbejdsområder er immaterialret og markedsføringsret – navnlig rådgivning om branding og alle aspekter af varemærkeret fra undersøgelser over registrering og overvågning til licensering  samt markedsføringsret.

Hun har stor erfaring i konfliktløsning, både ved forhandling samt førelse af fogedforbudssager og almindelige retssager. Endvidere arbejder hun  med due diligence og virksomhedsoverdragelser, hvor immaterialretlige  forhold er af væsentlig betydning. I arbejdsområderne indgår også rådgivning  om domænenavne samt konfliktløsning og klagesager vedrørende domænenavne  for danske og internationale klagenævn.  Lisbet Andersen har en omfattende undervisningserfaring og har virket  som eksaminator på Advokatsamfundets advokatuddannelse. Hun holder  desuden løbende foredrag og kurser om immaterialretlige emner, navnlig  varemærker og domænenavne, samt konflikthåndtering og markedsføring.  Desuden er hun forfatter af en lang række artikler og publikationer om  disse emner. 

Lisbet Andersen har tidligere arbejdet som marketingchef hos Gerstenberg  & Agger A/S, som reklamekoordinator hos Novozymes A/S og som  advokat hos Sandel Trademarks A/S.

Lisbet Andersen er medlem af diverse faglige foreninger, herunder International Trademark Association (INTA) og European Communities  Trade  Mark Association (ECTA).