Lotte Wetterling

Om Lotte Wetterling

Lotte Wetterling er vicepræsident i Sø- og Handelsretten, cand.jur. fra København 1992. Hun har været dommer siden 1. januar 2007 og blev udnævnt som vicepræsident i Sø- og Handelsretten pr. 1. marts 2013. Før det var hun dommer ved Retten i Helsingør (2 ½ år) og landsdommer i Østre Landsret (3 ½ år).

Lotte har opnået en usædvanligt bred og alsidig erhvervserfaring, inden
hun blev dommer. Dels fra ca. 7 år i Justitsministeriets Departement og dels
fra arbejde i det private erhvervsliv i henholdsvis advokatbranchen og som
in house-advokat i den danske enzymvirksomhed, Novozymes A/S, der er
en del af Novo-gruppen.

I Justitsministeriets Departement arbejdede Lotte primært i Lovafdelingen
og havde sideløbende hermed bijobs med praktisk retsarbejde ved
domstolene og politiet/anklagemyndighed samt som medlem af flere offentlige
nævn og råd på vegne af Justitsministeriet. Hun var desuden udlånt
til Advokatrådets sekretariat i en periode på 1 år og underviste også i
procesret på Jura på Københavns Universitet.

Lottes tid i advokatbranchen var først som advokatfuldmægtig for Jon
Stokholm (nu Højesteretsdommer) og senere – efter tiden i Justitsministeriet
– som advokat hos Norrbom Vinding med speciale i arbejdsret. Herefter
kom Lotte til Novozymes A/S, hvor hun navnlig beskæftigede sig med personale-
og arbejdsretlige forhold, herunder forhandling af overenskomster
og kontrakter samt rådgivning af ledelsen om ansættelse, afskedigelse, lønog
arbejdsforhold samt diverse incitamentsprogrammer og immaterielle
rettigheder mv.

Lotte er uddannet mediator og er retsmægler ved Sø- og Handelsretten.
Lotte er desuden voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftinstituttet og i ad
hoc-voldgiftssager og blev i januar 2015 tillige udpeget som opmand i Arbejdsretten. Lotte er endvidere censor ved Jura på Københavns Universitet
og var i perioden 2010-2014 sekretær for censorformandskabet for Jura i
Danmark.

Lottes alsidige erhvervsbaggrund har givet hende en særlig indsigt i erhvervslivets virkelighed og praktiske forhold, som er til stor gavn for hendes
arbejde som dommer og retsformand og for samarbejdet med de sagkyndige
dommere, som er en væsentlig del af Sø- og Handelsrettens virke.