Marika Mägi

Marika Mägi

Marika Mägi er seniorforsker i middelalderarkæologi ved Det Humanistiske Fakultet på Tallinns Universitet.

Om Marika Mägi

Marika Mägi er ekspert i Baltikums tidlige historie fra vikingetiden frem til og med danskertiden i Estland.